Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Δηλώσεις συγκομιδής για σταφύλια

 Δηλώσεις συγκομιδής για σταφύλια
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων καλεί ό-λους τους παραγωγούς οινοσταφύλων να υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής μέχρι 31/12/2012 .
Η υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής είναι υποχρεωτική , σύμφωνα με τον ΚΑΝ(ΕΚ) 436/2009, για όλους τους παραγωγούς οινοσταφύλων, είτε παραδίδουν τη παραγωγή τους στα οινοποιεία, είτε οινοποιούν για λογαριασμό τους (χωρική οινοποίηση ) .
Υπόχρεοι επίσης για την υποβολή της παραπάνω δήλωσης είναι και οι παραγωγοί οινο-σταφύλων που δεν τρύγησαν τα οινάμπελά τους λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής της παραγωγής από ακραία καιρικά φαινόμενα . Αυτοί οι παραγωγοί υποβάλλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής στην οποία επισυνάπτεται και η αντίστοιχη Δήλωση ζημιάς που έχουν υποβάλλει στον ΕΛΓΑ.
Η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής θα γίνεται στο Γραφείο Αμπελουργίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Χανίων στην Αγυιά (Γραφείο 10, τηλ. 2821346552 & 2821346553) .
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής είναι :
1 . Αριθμός Φορολογικού Μητρώου .
2. Ταυτότητα
3. Αμπελουργικό Μητρώο
4. Τιμολόγια Πώλησης Οινοσταφύλων ( για τις ποσότητες που πουλήθηκαν σε οινοποιεία).
Η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής κάθε αμπελουργικό έτος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα με την εφαρμογή της νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι αμπελοκαλλιεργητές να μετέχουν στα διάφορα μέτρα του τομέα ( προγράμματα αναδιάρθρωσης, χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων , μεταβίβαση δικαιωμάτων φύτευσης μεταξύ παραγωγών , ενιαία ενίσχυση οιναμπέλων κ.λ.π.) .Πηγή: flashnews.gr

http://troktiko.eu/2012/12/dhloseis-sugkomidis-gia-stafulia/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου